© 2019 by Luc De Mey

 

Emotionally Focused Therapy (EFT) of emotiegerichte koppeltherapie

Emotiegerichte koppeltherapie of Emotionally Focused Therapy (EFT)

richt zich op het herstellen of aangaan van een veilige en

ondersteunende verbinding in de partnerrelatie. Via een aantal stappen

kunnen jij en je partner dit bereiken.

 

Mensen kunnen niet zonder hechte verbindingen met anderen en EFT gaat ervan uit dat mensen hun uiterste best doen om deze verbinding met hun geliefden aan te houden. Als dit mis dreigt te gaan en wij een bedreiging ervaren in deze verbindingen, zullen wij alles aanwenden om te voorkomen dat het mis gaat. Dit doen wij helaas niet altijd op een constructieve of positieve manier. Bij koppels die in relatiecrisis zijn lijkt het eerder andersom te zijn: alle pogingen om het contact en de verbinding in stand te houden, zitten vastgeklonken in een vast patroon dat er voor zorgt dat de partners meer verwijdering ervaren.

Bij EFT zal de therapeut eerst met jou je eigen patroon onderzoeken en verhelderen hoe ieder van jullie probeert de verbinding te maken of in stand te houden - en hoe anders dat bij de andere partner overkomt. Hiervoor wordt niet alleen gekeken naar welke gedrag welke partner heeft en in de relatie brengt, maar ook welke bedoelingen hij of zij er mee heeft. Vaak is dit nogal anders dan hoe het bij jou, de partner, binnenkomt.

EFT is een wetenschappelijk getest model voor relatietherapie waarmee bij veel verschillende soorten paren uitstekende resultaten zijn geboekt. 

 

De therapie werkt vanuit drie pijlers:

  • de experiëntiële of ervaringsgerichte therapie

  • de systeemtheoretische therapie

  • de gehechtheidstheorie

 

Er is ook vervolgonderzoek gedaan waarin de blijvende effecten van EFT-interventies zijn aangetoond, evenals onderzoek naar hoe verandering precies in zijn werk gaat bij deze aanpak.

De EFT-praktijk komt overeen met de talrijke studies over de theorie van hechting tussen volwassenen, een standpunt op empirische basis dat het fundament vormt voor de nieuwe wetenschap van de liefde en van liefhebben.

Gedurende de afgelopen twee decennia heeft EFT zich ontwikkeld als een systematische en krachtige aanpak om relatieproblemen te verminderen en om paren te helpen vertrouwen en intimiteit te creëren.

 

Voor wie?

 

Hier kunnen we eigenlijk kort over zijn: EFT is namelijk voor vrijwel iedereen: hetero- of homoseksuele paren, paren die kort of lang bij elkaar zijn. Voor koppels die kampen met langer durende of kortdurende problematiek, ongeacht religie, cultuur, opleidingsniveau of leeftijd. 

 

Voor iedereen die relatieproblemen heeft of die de relatie wil verbeteren zal EFT baat hebben. Dit geldt zeker voor 'algemene relatieproblemen'. Partners die bereid zijn te investeren in de relatie hebben een goede kans op een relatieverbetering. Dit geldt ook voor mensen die zichzelf geen 'therapie-type' vinden of die denken dat therapie en behandeling alleen iets is voor anderen. Hoewel EFT zich richt op emoties is het absoluut geen voorwaarde dat partners al gemakkelijk kunnen praten over emoties - of over problemen. Iedere EFT-therapeut weet hoe lastig en moeilijk het kan zijn om over persoonlijke problemen te praten - u hoeft dit dus niet al te kunnen!

 

Uit één van de vele onderzoeken over EFT, bleek juist dat EFT zeer goed werkt bij het type 'stille wateren - diepe gronden'. Laat dit argument dus geen beletsel zijn.

 

Praktijkvoorbeeld ter illustratie

Als Karel thuiskomt zit Saskia achter de computer te werken. Hij zegt 'hallo' maar krijgt geen reactie terug. Hij voelt zich verloren en ongemakkelijk, maar laat het er bij zitten, maakt er geen punt van omdat ze al zoveel ruzie hebben de laatste tijd. Saskia heeft zijn groet niet gehoord en zit inwendig te koken achter de computer! Thuiskomen en niets zeggen - lekker is dat!! Alsof zij er totaal niet toe doet, niet belangrijk is.

 

Beide partners zullen zich ellendig en alleen hebben gevoeld en kunnen vanwege de kille en afstandelijke sfeer die tussen hen heerst geen toenadering meer zoeken op een positieve manier. De kans is groot dat zij allebei geen idee hebben dat de ander zich net zo beroerd voelt als zijzelf.

 

Heb je dat idee in je relatie en lukt het jullie niet om het te doorbreken? Binnen elke relatie gebeurt dit soms. Het is dan goed om je te realiseren dat mensen twee typen reacties vertonen als ze zich emotioneel minder betrokken voelen bij elkaar. Deze reacties zijn gebaseerd op twee natuurlijke neigingen die mensen vertonen als ze in gevaar zijn. Die natuurlijke neigingen zijn: emoties verbergen en betrokkenheid vermijden óf luisteren naar je angst en juist vechten voor erkenning en een antwoord. Het gevolg van deze neigingen en wat je concreet ziet aan de ander of aan jezelf is dat hij zich terugtrekt en zich afsluit óf juist dat hij zich zeer veeleisend en kritisch opstelt.

Als je in interactie bent met je partner en je herkent in die interactie deze reacties, neem dan een time-out. Het is verstandig om bijvoorbeeld te zeggen 'oh, we doen het weer' en er later met elkaar over te praten. Zo voorkom je dat één van beide hele erge dingen zegt en dat jullie daarmee je binding ernstig verstoren.

Wat is het unieke van EFT?

  • dat de liefde centraal staat, in plaats van communicatieregels en verstandig probleemoplossen, zoals in gangbare relatietherapieën.

  • dat er niets vreselijk mis met je is als jij en je partner iedere keer weer in heftige en hopeloze ruzies terechtkomen over onbenullige dingen.

  • dat je ook als volwassene een veilige haven nodig mag blijven hebben om je in de wereld als autonoom en assertief persoon te kunnen handhaven.

  • dat je helemaal niet hoeft te berusten in de volkswijsheid dat langdurige relaties onvermijdelijk uitgeblust en saai worden.

  • dat een veilige liefdesrelatie de allerbeste genezing is voor levensmoeilijkheden en oude of nieuwe persoonlijke pijn.