© 2019 by Luc De Mey

Contact

Kostprijs en duur

Een individueel therapiegesprek kost 60 euro en duurt één uur.

Een koppelgesprek kost 80 euro en duurt anderhalf uur.

Een supervisiegesprek duurt ongeveer anderhalf uur en kost 80 euro.

Voor jongeren gerechtigd op kinderbijslag is er door diverse ziekenfondsen een financiële tussenkomst mogelijk, naargelang het ziekenfonds. Die tussenkomst kan oplopen tot 50% (of 75% bij verhoogde tegemoetkoming). De meeste ziekenfondsen voorzien ook een beperkte tussenkomst voor volwassenen.

Je ontvangt hierover info bij het eerste gesprek of je kan dit navragen bij je ziekenfonds.

De duur van de therapie kan niet op voorhand vastgelegd worden. Veel hangt af van de aard van de problemen, van de wensen van de cliënt en van het verloop van het therapeutisch proces. Over het algemeen varieert de duur van psychotherapie van enkele weken tot enkele maanden.

Telefonische en online gesprekken

Misschien heb je beperkte vervoersmogelijkheden. Of je vindt niet zo gemakkelijk opvang voor de kinderen. Of je verkiest een eerste contact in alle anonimiteit... Een therapeutisch gesprek kan omwille van deze redenen ook online of telefonisch gebeuren.

 

Wat zijn de mogelijkheden?

 

  1. Een verkennend gesprek van max. 30 minuten, waarin je aangeeft waarom je psychologische of therapeutische hulp zoekt. In dit gesprek luister ik uitvoerig naar je vragen en situatie en geef ik een deskundig advies.

  2. Een individueel hulpverlenend gesprek van ongeveer 1 uur. Dit gesprek verloopt analoog aan een gesprek in de praktijkruimte, alleen zijn we fysiek niet in dezelfde ruimte.

  3. Een koppelgesprek van ongeveer anderhalf uur. Dit gesprek verloopt eveneens analoog aan een gesprek in de praktijkruimte, alleen zijn we fysiek niet in dezelfde ruimte.

 

Hoe kan het gesprek gevoerd worden?

  1. via telefoon: ik bel je op op het afgesproken ogenblik op een door jou opgegeven telefoonnummer.

  2. via Skype: mijn skypenaam = luctherapeut. Bezorg via mail je accountgegevens en ik neem op het afgesproken moment contact op via Skype.

 

Hoe betalen?

  1. door op voorhand het verschuldigde bedrag over te maken op rekening BE57 9733 5917 1735 met vermelding van uw naam en uw telefoonnummer. Ik neem dan met u contact op om het tijdstip van het gesprek af te spreken.

Gelieve steeds een betaling te willen bevestigen door een mail te sturen naar Luc De Mey.