© 2019 by Luc De Mey

Relatietherapie

De weg van een relatie loopt vaak niet over rozen. Meestal komen we er samen met onze partner uit. Wanneer dit niet het geval is, is het belangrijk te zoeken naar een weg waar beide partners zich goed bij voelen.

Soms ligt aan het begin van een relatiecrisis een communicatieprobleem. Opnieuw de juiste manier van communiceren vinden kan voor heel wat relaties de redding betekenen.

Is je relatie op een bepaald punt vastgelopen of mis je iets in je relatie waar je niet meteen de vinger kan op leggen, dan is relatietherapie misschien wel iets voor jullie.

Relatietherapie is er nooit op gericht om één van de partners gelijk te geven, maar dient om een moeilijke relatie terug vlot te krijgen. Indien beide partners de bereidheid tonen om aan hun relatie te werken, dan is er alvast een goede start genomen.

Wanneer relatieherstel uitblijft en het toch tot een breuk zou komen, is het belangrijk dat je jezelf niet vergeet. Heel wat onbekende emoties en verdriet komen op je af. Samen kunnen we dan uitzoeken wat je nodig hebt om terug in balans te komen en de draad van je leven opnieuw op te rapen.

Buitenechtelijke relatie

Elke relatie met een derde heeft een unieke betekenis voor de partners die ermee geconfronteerd worden.
Sommigen zoeken verklaringen binnen de relatie: 

  • men begint de relatie met de derde uit een gemis, een tekort: men vindt bij de derde eigenschappen die men bij de partner, bij zichzelf of in de relatie mist;

  • men vlucht weg uit de eigen relatie;

  • men zet de partner onder druk om te veranderen.

Soms echter liggen de redenen voor een buitenechtelijke relatie buiten de partnerrelatie:

  • men wil de eigen vrijheid en onafhankelijkheid vergroten;

  • men test eigen durf uit.

 

De buitenechtelijke relatie kan een specifieke signaalfunctie in de relatie hebben. Een van de partners kan via een derde duidelijk maken dat hij zich teveel beklemd voelt, en zich wil losbreken, of dat zij zich meer onafhankelijk wil opstellen. Het kan ook een vorm van verzet zijn tegen een partner die de ander steeds de les leest. Door de relatie met de derde kan men aan de partner tonen dat men tederheid mist. Of men kan troost zoeken voor de bestraffende houding van de partner.

Wanneer men als partner verneemt dat de andere een affaire heeft, dan is dat een emotionele schok. Wanneer men dit niet heeft verwacht, is het alsof de grond onder de voeten wegzinkt. Men verliest alle houvast. De pijn is heftig. Wanneer de relatie met de derde verborgen is gehouden, betekent het in de relatie een radicale vertrouwensbreuk.

In de therapie gaan we samen op zoek naar de betekenis van de buitenechtelijke relatie, sporen we mogelijke teleurstellingen en/of frustraties in de relatie op, en onderzoeken we of relatieherstel mogelijk en/of wenselijk is.

 

Een vast item is het nader bekijken van de koppelvorming, met welke verwachtingen, wensen en dromen jullie koppel geworden zijn. Ook de grote veranderingsmomenten zoals (ver)huis, kinderen, ander werk, ... kunnen aan bod komen, want ook daar kunnen oorzaken van frustraties of ongenoegens liggen.
Zo hoor ik bijv. de man regelmatig zeggen: zodra er kinderen waren was mijn vrouw meer moeder en minder partner, en mistte ik meer en meer haar aandacht voor mij.
Of de vrouw zegt bijv.: door de carrière van mijn man kwam ik steeds meer op de tweede plaats, voelde ik mij steeds minder graag gezien.

Communicatieproblemen

​De relatie verbetert wanneer de communicatie verbetert. Het wijzigen van het spreken en luisteren is het wijzigen van de interactie en wijzigt de manier waarop de partners elkaar beleven, hun relatie en zichzelf zien.

Het begint al in ons eigen gezin van herkomst. Hoe heeft men ons daar leren communiceren, leren luisteren, leren spreken over gevoelens? Of hoe heeft men ons daar geleerd om vooral te zwijgen?
En dan komen twee levensgeschiedenissen samen, en is het maar de vraag wat dit in relatie met elkaar zal geven?

 

Bij het spreken over communicatieproblemen is dat mijn vertrekpunt: eerst zien hoe elke partner communicatie aangeleerd kreeg, om vervolgens te zien wat dit teweeg bracht in koppel.

 

Praktijkvoorbeeld ter illustratie

Een vrouw kan zich aangetrokken voelen tot een partner die vooral luistert naar haar, ze voelt zich beluistert en begrepen, ze kan voluit haar eigen mening geven. De man zijn 'luisterkwaliteiten' worden gewaardeerd, maar kunnen later in de relatie tot frustraties leiden omdat de man 'zo weinig zegt'.

Seksualiteit

 

Recent onderzoek toont aan dat de helft van de volwassen ondervraagden in meer of mindere mate problemen heeft met seksualiteit. De helft van de mannen en 40% van de vrouwen vindt dat ze te weinig seks hebben in hun relatie en heeft daar problemen mee.

 

Over het algemeen wordt de aard van de seksuele relatie los gezien van de aard van de relatie in bredere zin. Ook nu wordt in de media gesuggereerd dat ieder koppel vanzelf de meest fantastische seks zou kunnen en moeten hebben. Seksualiteit als een geïntegreerd verhaal van hart, ziel, relatie en geslachtsorganen blijft onderbelicht.

 

Om de verwevenheid van seksualiteit met de partnerrelatie zichtbaar te maken, is het nodig om vanaf het eerste gesprek te spreken over seksualiteit, en deze te verbinden met alle belangrijke meespelende aspecten: de lichamelijke aspecten, de wijze van vrijen, de individuele seksuele geschiedenis en de seksuele relatiedynamiek.

 

Praktijkvoorbeeld ter illustratie
Jan en Marie zijn ontevreden over hun seksuele relatie omdat Marie nooit een orgasme heeft als zij vrijen. Vooral Jan is daar ontevreden over. Hij begrijpt niet wat er aan haar mankeert. En ook niet wat hij nu fout doet. Marie vindt het zelf niet zo'n probleem, maar dat Jan er zo mee zit, dat irriteert haar wel. Zo krijgt ze er steeds minder zin in en is het vrijen helemaal niet prettig meer. Jan kan niet praten over zijn onzekerheid als minnaar en Marie is niet in staat om toe te geven dat zij eigenlijk niet erg veel weet van haar eigen opwinding en van het orgasme. Jan vindt dat Marie een probleem heeft en Marie vindt dat Jan zeurt.

 

Door deze dynamiek werd er door beiden wel over de seks geklaagd, maar veranderde er niets.
Als de therapeut dit op een respectvolle maar duidelijke manier men hen bespreekt en uitlegt hoe ze beiden het probleem vormgeven, ontstaat therapeutische ruimte om uit te zoeken waar, bij wie en hoe verandering mogelijk is: verandering die zowel individueel als relationeel kan zijn en waarbij de therapeut meerpartijdig blijft.

Doe de relatietest

 

Via een reeks van 14 vragen op de website van de Stichting EFT in Nederland krijg je een idee over de kwaliteit van jullie relatie.