© 2019 by Luc De Mey

Supervisie en coaching

Supervisie


Werken met mensen vereist regelmatige reflectie naar eigen functioneren. Ook als hulpverlener, leerkracht, opvoeder of consulent weet je niet altijd wat gedaan.

 

Soms ben je te nauw betrokken bij je patiënt of cliënt, soms ben je niet betrokken genoeg. De gepaste afstand of nabijheid zoeken is niet altijd eenvoudig. Soms speelt je eigen voorgeschiedenis mee in je hulpverlening. Dit kan zowel jou als je cliënt in moeilijkheden brengen. Daarom is supervisie belangrijk. Je wil immers je werk zo goed mogelijk doen.

In een supervisiegesprek krijg je de mogelijkheid een situatie te vertellen aan je supervisor. Deze bekijkt samen met jou de ondernomen acties en je positie ten aanzien van cliënt of patiënt. Door nieuwe vragen te stellen bekijken we vanuit verschillende invalshoeken de situatie en zoeken we naar antwoorden of nieuwe mogelijkheden voor interventies. Op die manier kan er terug een nieuwe dynamiek in de hulpverlening gebracht worden.

 

Ik volg in 2018 de eerste door de BVRGS erkende opleiding tot supervisor.

Coaching

 

Loopt het niet zo goed op het werk? Ben je met een nieuwe job begonnen en kun je daarbij wat reflectie gebruiken? Of heb je echte problemen op het werk? Kost je werk je onevenredig veel energie? Of zit je iets dwars maar weet je niet precies wat? Heb je behoefte aan persoonlijke en professionele ontwikkeling?

In coaching krijg je de ruimte om jezelf te leren kennen. Je ontwikkelt nieuwe zienswijzen tov jezelf en de mensen waarmee je omgaat.


Je onderzoekt je houding, aannames en oordelen. Je wordt je bewust van patronen die je hebt ontwikkeld. Je leert zelf verantwoordelijk te zijn voor je eigen leven. Je leert eigen keuzes maken.