© 2019 by Luc De Mey

Zelfverwonding bij jongeren

Opzettelijke zelfverwonding is het opzettelijk schade toebrengen aan eigen lichaam door bijv. krassen, slaan, branden, ... Het is een complex psychisch probleem, en komt frequent voor bij jongeren in Vlaanderen: 1 op 10 jongeren geven aan zichzelf opzettelijk te hebben verwond het voorbije jaar. Jongeren vinden hiervoor in Vlaanderen ambulant vaak niet de gepaste hulp.

Daarom heb ik het tijdens de periode november 2015 - november 2017 meegewerkt aan een ambulante interventiestudie voor zelfverwonding.

Wat houdt de studie juist in?

In totaal werken 45 gedragstherapeuten en systeemtherapeuten mee aan dit onderzoek. 
In november 2015 kregen de gedragstherapeuten een speciale training rond zelfverwonding. De gedragstherapeuten zullen voornamelijk met de cliënt alleen werken, systeemtherapeuten geven de mogelijkheid om belangrijke personen mee te brengen naar de sessies.

We vragen om ongeveer 8 sessies te volgen, en na elke sessie krijg je een vragenlijst in jouw persoonlijke mailbox. Het duurt ongeveer 10 minuten om deze vragenlijst in te vullen. De therapeut krijgt de antwoorden in zijn persoonlijke mailbox. De vragen gaan over hoe je je voelt (angsten, verdriet, kwaadheid, frustratie), hoe je je in je omgeving voelt, hoe je je bij je therapeut voelt, wat werkt voor jou, wat niet...

 

We gaan ook navragen bij de ouders hoe zij de therapie ervaren. Hierdoor kan de therapeut optimaal afstemmen op jou en je ouders.

De onderzoekers verzamelen alle antwoorden van alle jongeren/jongvolwassenen in één database. De gegevens worden anoniem verwerkt. Er wordt nagegaan hoe de therapieprocessen lopen bij jongeren/jongvolwassenen die zichzelf verwonden, en of er belangrijke therapiemoderatoren zijn: wat werkt voor wie?, op welke manier?